image image image
Više od 10 godina iskustva. Ovlašteni sudski tumač za mađarski i srpski jezik.
Više od 10 godina iskustva. Ovlašteni sudski tumač za mađarski i srpski jezik.
Više od 10 godina iskustva. Ovlašteni sudski tumač za mađarski i srpski jezik.

Pravna područja

Trgovačko pravo

Radno pravo

Stvarno pravo

Ovršno pravo

Nasljedno pravo

Parnični postupak

Upravno pravo

Kazneno pravo

Pravna područja

Trgovačko pravo
 • Sastavljanje trgovačkih ugovora i drugih isprava
 • Pokretanje stečajnog postupka ili likvidacije
Radno pravo
 • Sastavljanje ugovora o radu, menadžerskih ugovora, pravilnika o radu, kolektivnih ugovora i sl.
 • Zastupanje pravnih osoba na parnicama iz područja radnog prava
 • Raskidi i otkazi ugovora o radu
Stvarno pravo
 • Pravni savjeti vezani za nekretnine
 • Sastavljanje kupoprodajnih i darovnih ugovora
 • Sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga za upis prava vlasništva
 • Upis prava u zemljišne knjige
 • Prijenos vlasništva
Ovršno pravo
 • Sastavljanje prijedloga za ovrhu
 • Zastupanje u ovršnom postupku
Nasljedno pravo
 • Zastupanje u ostavinskom postupku
 • Sastavljanje oporuka, ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
Parnični postupak
 • Parnični postupak iz stambenih odnosa
 • Razvod braka
 • Naknada štete i iz odnosa osiguranja
 • Zastupanje na ročištima
Upravno pravo
 • Pokretanje upravnog postupka
 • Zastupanje na ročištima u upravnom postupku
 • Obrana u postupcima radi poreznih carinskih ili deviznih prekršaja
 • Upravni sporovi
Kazneno pravo
 • Sastavljanje privatne tužbe i kaznene prijave
 • Obrana okrivljenog
 • Zastupanje privatnog tužitelja i oštećenog